Priser 2022

HÖGSÄSONG (15 JUNI - 15 AUGUSTI)

Dagavgift80 kr
0-10 M330 kr
10-13 m430 kr
13-15 m590 kr
15-18 m700 kr
18-24 m1030 kr
Därefter, varje påbörjad 6-metersintervall kostar 330 kr
Vid bokning av hamnplats tillkommer en reservationsavgift på 265 kr per bokning.

FÖR- OCH EFTERSÄSONG (1 MAJ - 14 JUNI SAMT 16 AUGUSTI - 30 SEPTEMBER)

Dagavgift70 kr
0-10 M205 kr
10-13 m250 kr
13-15 m360 kr
15-18 m430 kr
18-24 m670 kr
Därefter, varje påbörjad 6-metersintervall kostar 205 kr
Vid bokning av hamnplats tillkommer en reservationsavgift på 265 kr per bokning.

LÅGSÄSONG (OKTOBER-APRIL)

Dagavgift30 kr
0-10 M70 kr
10-13 m100 kr
13-15 m140 kr
15-18 m160 kr
18-24 m210 kr
Därefter, varje påbörjad 6-metersintervall kostar 70 kr
Vid bokning av hamnplats tillkommer en reservationsavgift på 265 kr per bokning.

HEDVIGSHOLMEN OCH DJUPHAMNSKAJEN
(1 MAJ - 31 AUGUSTI)

0-10 M115 kr
10-13 m230 kr
13-15 m340 kr
15-18 m430 kr
18-24 m530 kr
Därefter, varje påbörjad 6-metersintervall kostar 115 kr

VINTERLIGGARE I GÄSTHAMNEN
(1 OKT - 15 APRIL)

<12X4 m648 kr/mnd*
>12x4 m1 078 kr/mnd*
*El tillkommer enligt gällande taxa.