Priser 2021

HÖGSÄSONG (15 JUNI - 15 AUGUSTI)

Dagavgift85 kr
0-10 M320 kr
10-13 m420 kr
13-15 m575 kr
15-18 m675 kr
18-24 m1000 kr
Därefter, varje påbörjad 6-metersintervall kostar 320 kr
Vid bokning av hamnplats tillkommer en reservationsavgift på 260 kr per bokning.

FÖR- OCH EFTERSÄSONG (1 MAJ - 14 JUNI SAMT 16 AUGUSTI - 30 SEPTEMBER)

Dagavgift70 kr
0-10 M200 kr
10-13 m240 kr
13-15 m350 kr
15-18 m420 kr
18-24 m650 kr
Därefter, varje påbörjad 6-metersintervall kostar 200 kr
Vid bokning av hamnplats tillkommer en reservationsavgift på 260 kr per bokning.

LÅGSÄSONG (OKTOBER-APRIL)

Dagavgift30 kr
0-10 M70 kr
10-13 m100 kr
13-15 m130 kr
15-18 m160 kr
18-24 m200 kr
Därefter, varje påbörjad 6-metersintervall kostar 70 kr
Vid bokning av hamnplats tillkommer en reservationsavgift på 260 kr per bokning.

HEDVIGSHOLMEN OCH DJUPHAMNSKAJEN
(1 MAJ - 30 SEPTEMBER)

0-10 M110 kr
10-13 m220 kr
13-15 m330 kr
15-18 m420 kr
18-24 m520 kr
Därefter, varje påbörjad 6-metersintervall kostar 110 kr

VINTERLIGGARE I GÄSTHAMNEN
(1 OKT - 15 APRIL)

<12X4 m630 kr/mnd*
>12x4 m1 050 kr/mnd*
*El tillkommer enligt gällande taxa.