Om gästhamnen

Service i gästhamen

 • El och vatten ingår i serviceavgiften och finns på alla bryggor.
 • Kod till duschar och toalett får ni på e-post och sms och ingår i serviceavgiften.
 • Tvättmaskiner och torktumlare finner du i vår tvättstuga på baksidan gästhamnsbyggnaden.
 • Diskstation finns i tvättstugan.
 • Sopcontainer för brännbara sopor, glascontainer och miljöstation finns vid gästhamnskontoret.
  Kontakta hamnvärdarna för att lämna in miljöfarligt avfall.
 • Septitanksug hittar du i gästhamnen på Marstrandsön och i Fiskehamnen på Koön.
 • Bogsering inom hamnområdet vid haveri. Kontakta hamnvärdarna för hjälp.
 • Hamnvärdarna hjälper dig även med laddning av mobil, lån av dator, köp av 220 V eladapter samt starthjälp till motorn.

Dagsbesökare

 • Tvåtimmars-parkering finns norr om Arvidsons kiosk, vid stentrappan nedanför korsningen Hamngatan/Kungsgatan.
 • Tvåtimmars-parkering finns även nedanför Villa Maritime, längs med träbryggan.
 • Övriga dagsbesökare hänvisas i första hand till D-bryggans södra sida i gästhamnen. Småbåtar hänvisas främst till den innersta delen av D-bryggans södra sida.
 • I gästhamnen är förtöjning under en timme gratis. Vid dagsbesök en timme och längre utgår dagavgift. Dagavgiften är giltig 07:00-18:00. Vid angöring utanför dessa tider utgår ordinarie hamnavgift

Brand och båtsäkerhet i hamnen

 • För din och andras säkerhet ber vi dig följa Marstrands Gästhamns brandföreskrifter. Hamnvärden har rätt att avhysa båtgästen om följande förordningar inte följs. Kontrollera brandsäkerheten i er båt dagligen.
 • Släckningsutrustning finns på gästhamnskontoret, i soprummen, på alla bryggor och på färjan. Hamnvärdarna har tillgång till all släckningsutrustning.
 • Hamnvärdarna går dagligen en brandrond för att säkerställa säkerheten i Gästhamnen.
 • Kontrollera alltid gasolkök eller annan brandfarlig utrustning och visa stor försiktighet med användandet av dessa vid vistelse inom hamnområdet. Vid byte av gasolflaskor kontrollera kopplingarna.
 • Var noga med att släcka lampor, levande ljus osv, när ni lämnar båten.
 • Det är totalt förbjudet att grilla på båten, bryggor och i området kring dessa.
 • Bunkring av bränsle är förbjuden inom området kring gästhamnen.
 • Vid nödsituationer som storm ber vi er att vara extra uppmärksamma på brandföreskrifterna då det kan råda överbelastning i hamnen.
 • Det råder badförbud i hamnområdet.
Gästhamn översikt
NÖDSITUATION 112
KUSTBEVAKNINGEN 0776-70 70 00
Jour 031-727 91 00
POLIS 114 14
VÅRDCENTRAL 0303-601 42
0303-37 97 00
SJÖASSISTANS 08-601 79 20
SJÖRÄDDNINGSSTATIONER:
RS Kärringön 0705-80 81 46
RS Rörö 0705-808145
RS Smögen 0705-80 85 87
RS Fjällbacka 0705-80 81 57
RS Strömstad 0705-80 81 47
TULL GÖTEBORG 0771-520 520