Om gästhamnen

Service i gästhamen

 • El och vatten ingår i serviceavgiften och finns på alla bryggor.
 • Kod till duschar och toalett får ni på e-post och sms och ingår i serviceavgiften.
 • Tvättmaskiner och torktumlare finner du i vår tvättstuga på baksidan gästhamnsbyggnaden.
 • Diskstation finns i tvättstugan.
 • Sopcontainer för brännbara sopor, glascontainer och miljöstation finns vid gästhamnskontoret.
  Kontakta hamnvärdarna för att lämna in miljöfarligt avfall.
 • Septitanksug hittar du i gästhamnen på Marstrandsön och i Fiskehamnen på Koön.
 • Bogsering inom hamnområdet vid haveri. Kontakta hamnvärdarna för hjälp.
 • Hamnvärdarna hjälper dig även med laddning av mobil, lån av dator, köp av 220 V eladapter samt starthjälp till motorn.

Brand och båtsäkerhet i hamnen

 • För din och andras säkerhet ber vi dig följa Marstrands Gästhamns brandföreskrifter. Hamnvärden har rätt att avhysa båtgästen om följande förordningar inte följs. Kontrollera brandsäkerheten i er båt dagligen.
 • Släckningsutrustning finns på gästhamnskontoret, i soprummen, på alla bryggor och på färjan. Hamnvärdarna har tillgång till all släckningsutrustning.
 • Hamnvärdarna går dagligen en brandrond för att säkerställa säkerheten i Gästhamnen.
 • Kontrollera alltid gasolkök eller annan brandfarlig utrustning och visa stor försiktighet med användandet av dessa vid vistelse inom hamnområdet. Vid byte av gasolflaskor kontrollera kopplingarna.
 • Var noga med att släcka lampor, levande ljus osv, när ni lämnar båten.
 • Det är totalt förbjudet att grilla på båten, bryggor och i området kring dessa.
 • Bunkring av bränsle är förbjuden inom området kring gästhamnen.
 • Vid nödsituationer som storm ber vi er att vara extra uppmärksamma på brandföreskrifterna då det kan råda överbelastning i hamnen.
 • Det råder badförbud i hamnområdet.
NÖDSITUATION112
KUSTBEVAKNINGEN0776-70 70 00
Jour 031-727 91 00
POLIS114 14
VÅRDCENTRAL0303-601 42
0303-37 97 00
SJÖASSISTANS08-601 79 20
SJÖRÄDDNINGSSTATIONER:
RS Kärringön0705-80 81 46
RS Smögen0705-80 85 87
RS Fjällbacka0705-80 81 57
RS Strömstad0705-80 81 47
TULL GÖTEBORG0771-520 520