Vilkår for betaling og bestilling av båtplass i Marstrands havn

Disse vilkårene gjelder mellom Kungälv kommune og den som selv eller gjennom annen bestiller/betaler båtplass i Marstrands Gjestehavn.

Bestiller/betaler er oppgitt som "Kunde" i vilkårene. Leverandøren er oppført som "Kungälvs Kommun", "Vi" eller "Marstrands Gästhamn". Bestillingen/betalingen gjelder leie av båtplass i Marstrands gjestehavn, Kungälv Kommune.
Kunder/gjester i Marstrands Gästhamn plikter å følge Generelle lokale forskrifter samt Lokale ordens- og sikkerhetsbestemmelser for Marstrands Hamn.

Kunder/gjester som ikke følger denne forskriften har rett til å avvise Marstrands Gästhamns personale fra havneområdet.

Bestilling & Betaling

Bestilling og betaling for privatpersoner

For å bestille båtplass/betale havneavgift på nettsiden marstrandsgasthamn.se må kunden være minst 18 år. For å kunne gjennomføre betalingen av havneavgiften kreves bankkort (VISA eller Mastercard).

Bestilling av båtplass

Prisen inkluderer leie av båtplass, bestillingsgebyret og tilkobling (inkl. forbruk) av strøm (6-16 ampere).

Betaling av booking

Betaling skjer direkte, også ved bestilling.

Ankomst til bestilt plass

MERK: Hvis du ankommer et bestilt sete etter kl. 18.00, vennligst gi oss beskjed, ellers kan setet ditt bli tildelt noen andre.
Telefon: +46(0)703 46 99 01

Bekreftelser

Bestillingsbekreftelse

Ved mottak av bestillingsbekreftelsen skal denne kontrolleres, slik at all informasjon er korrekt. Det er kundens/bestillerens ansvar å sørge for at informasjonen på bestillingsbekreftelsen er korrekt. Bestillingsbekreftelse sendes via e-post og som tekstmelding (SMS). Ved feil skal Marstrands gjestehavn kontaktes innen 7 dager etter mottak av bekreftelse, dog senest 24 timer før ankomst.

Betalingsbekreftelse

Ved mottak av betalingsbekreftelsen skal denne kontrolleres, slik at all informasjon er korrekt. Kunden er ansvarlig for riktigheten av opplysningene på betalingsbekreftelsen. En betalingsbekreftelse sendes via e-post og som tekstmelding (SMS). Ved feil skal Marstrands gjestehavn kontaktes snarest ved å ringe eller sende e-post. Telefon: +46(0)703469901E-post: hamnkontoret@kungalv.se

Kansellering

Kansellering av bestilt plass

Avbestilling må gjøres ved å trykke på lenken som følger med bestillingen, alternativt ring eller send oss en e-post.
Telefon: +46(0)703469901E-post: hamnkontoret@kungalv.seOppgi alltid navn, bestillingsnummer og bestilt ankomstdato. Reservasjonsgebyret refunderes ikke ved avbestilling. Avbestilling < 48 timer før bestillingen starter refunderes ikke.

Ansvar

Ansvar for eiendom/skader

 • Røyking er forbudt i hele havneområdet.
 • Kungälv kommune er ikke ansvarlig for etterlatte ting.
 • Kungälvs kommune er ikke ansvarlig for skader forårsaket av tredjeparter.
 • Andre forpliktelser og forretningsorden
 • Kunden/gjestene skal ta godt vare på båtplassen, havnens fasiliteter og følge de regler, anvisninger og forskrifter som gjelder.
 • Mellom 23.00 og 07.00 skal kunden/gjestene ivareta største hensyn og stillhet overfor andre gjester.
 • Det er forbudt å grille eller på annen måte gjøre opp bål i havneområdet.
 • Grillingen foregår på anvist sted. Vurder risikoen for brann, se gjennom slokkeutstyret ditt.
 • Bading er forbudt i hele havneområdet.
 • Hvert strømuttak er på 16 ampere, som i utgangspunktet kun betyr strøm til lading. Overlading risikerer å slå ut hele eller deler av havnens strømnett. Ved åpenbart misbruk forbeholder vi oss retten til å fakturere reparasjonskostnadene. De elektriske stikkontaktene er individuelle. Ett uttak per båt.
 • Hunder skal holdes i bånd og hviles utenfor havneområdet.
 • Miljøavfall skal legges i en miljøstasjon. Søppel skal legges i anviste dunker. Annet avfall må ikke spyles eller kastes i havneområdet.
 • Innbetaling av havneavgiften skal skje på havnekontoret, til havneverten eller på marstrandsgasthamn.se, dette gjelder også for de som kun overnatter.
 • Drikkevannet må ikke brukes til vask av båter.
 • Kommunen er ikke ansvarlig for skader eller tap forårsaket av tredjepart.

Bruk av personopplysninger Ved å bruke denne nettsiden godtar du også Hamnsystem Sverige ABs datapolicy

Kontraktbrudd

Kontraktsbrudd

Dette er en avtale som er utarbeidet mellom kunden (bestiller) og Marstrands Gästhamn, Kungälv kommune. Avtalen opphører med umiddelbar virkning dersom:
 • Vilkårene i dette dokumentet er ikke oppfylt.
 • Kunden/gjestene i partiet opptrer forstyrrende i havneområdet.
 • Kunden/gjestene i partiet begår hærverk i havneområdet.

Dersom det oppstår kontraktsbrudd skal kunden/gjestene i partiet umiddelbart flytte fra havneområdet. Ved ødeleggelse eller forstyrrende oppførsel kan kunden kreve erstatning.

Force Majeure

Force majeure

Ved krig, naturkatastrofer, streik og andre hendelser som kan anses som force majeure, kan Kungälv kommune heve avtalen, hvorved kunde og gjester skal varsles så raskt som mulig. I slike tilfeller plikter Kungälvs Kommune å tilbakebetale det innbetalte beløpet, med unntak av fordelen som er avledet av båtplassen.

Markedsføring

Markedsføring

Marstrands Hamn forbeholder seg retten til å sende informasjon og markedsføring via e-post eller SMS ved spesielle anledninger.

Nettsted

Vilkår for bruk av www.marstrandsgasthamn.se

Denne siden (sammen med dokumentene som er oppført på den) snakker om vilkårene for bruk av nettstedet vårt www.marstrandsgasthamn.se. Les disse betingelsene nøye før du bruker, bestiller og betaler på nettsiden vår. Ved å bruke nettstedet vårt indikerer du at du godtar disse vilkårene. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, vennligst ikke bruk nettstedet vårt.

Tilgang til vår nettside

Tilgang til nettstedet vårt er tillatt på midlertidig basis, og vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake eller endre tjenestene vi tilbyr på nettstedet vårt uten varsel. Vi kan ikke holdes ansvarlige hvis nettsiden vår av en eller annen grunn er utilgjengelig på noe tidspunkt eller i en hvilken som helst tidsperiode. Noen ganger kan vi begrense tilgangen til visse deler av nettstedet vårt, eller hele nettstedet vårt, til kunder som besøker oss. Du er ansvarlig for å iverksette alle nødvendige tiltak for at du skal få tilgang til nettsiden vår. Du er også ansvarlig for å sikre at alle personer som går inn på nettsiden vår via internettforbindelsen din er klar over vilkårene og betingelsene og at de overholder dem.

Vår nettside endres regelmessig

Vi tar sikte på å oppdatere nettsiden vår jevnlig og kan også endre innholdet. Hvis behovet oppstår, kan vi suspendere tilgangen til nettstedet vårt, eller stenge det på ubestemt tid. Noe av materialet på nettstedet vårt kan være utdatert på et bestemt tidspunkt, og vi har ingen forpliktelse til å oppdatere slikt materiale.Översikt Marstrands Hamn