Vilkår for betaling og bestilling av plass i Marstrand havn

Disse forholdene gjelder mellom Kungälvs kommune og den som booker eller betaler plass for båt i Marstrands Gjestehavn selv eller gjennom en annen person.

Kunden / betaleren er oppført som "kunde" i vilkårene. Leverandøren er oppført som "Kungälv Kommun", "Vi" eller "Marstrand havn". Bestillingen / betalingen er til leie av plass i Marstrand havn, Kungälvs Kommun. Kunder / gjester i Marstrand havn er forpliktet til å følge Generelle lokale forskrifter og Lokale forskrifter og sikkerhetsbestemmelser for havnen i Marstrand.

Kunder / gjester som ikke følger denne forskriften har Marstrands Gästhamns ansatte rett til å nekte havneområdet.

Booking og betaling for privatperson

For å bestille båtplass / betale havneleie på nettsiden marstrandsgasthamn.se, må kunden være minst 18 år gammel. For å kunne betale for leien, kreves et bankkort (VISA eller Mastercard).

Bestilling av plass

Prisen inkluderer leie av plass, bookingavgift og tilkobling (inkludert forbruk) av strøm (6-16 ampere).

Bekreftelse

Når du har mottatt bestillingsbekreftelsen, må dette kontrolleres for å sikre at alle detaljer er korrekte. Det er kundens ansvar å være ansvarlig for at informasjonen i bestillingsbekreftelsen er riktig. Bestillingsbekreftelse sendes via e-post og som tekstmelding (SMS). I tilfelle feil, må Marstrand havn kontaktes innen 7 dager etter mottak av bekreftelsen, og senest 24 timer før ankomst.

Betaling av reservasjon

Betaling gjøres direkte, selv ved bestilling.

Betaling bekreftelse

Ved mottak av betalingsbekreftelsen må dette kontrolleres for å sikre at alle detaljer er korrekte. Kunden er ansvarlig for at opplysningene i betalingsbekreftelsen er korrekte. En betalingsbekreftelse vil bli sendt via e-post og som tekstmelding (SMS). I tilfelle feil, bør Marstrands gjestehavn kontaktes umiddelbart ved å ringe eller sende en e-post. Telefon: +46 (0) 303-610 53 E-post: hamnkontoret@kungalv.se.

Avbestilling av booket plass

Avbestilling må gjøres via telefon eller e-post. Telefon: +46 (0) 303-610 53 E-post: hamnkontoret@kungalv.se. Oppgi alltid navn, reservasjonsnummer og ankomstdato. Reservasjonsavgiften refunderes ikke vid kansellering. Kansellering < 48h* för bookingen starter vill ikke refunderes.

Ansvar for eiendom / skade

 • Røyking er forbudt i hele havneområdet.
 • Kungälvs Kommun er ikke ansvarlig for glemte ting.
 • Kungälvs Kommun er ikke ansvarlig for skade forårsaket av tredjepart.
 • Andre forpliktelser og forretningsordninger
 • Kunden / gjestene bør vise hensyn for nabobåt i havneområdet, samt overholde forretningsordenen, instruksene og forskriftene.
 • Kunden / gjestene bør være oppmerksom og stille i havneområdet mellom kl. 23.00 og 07.00.
 • Det er forbudt å grille eller på annen måte gjøre ild i havneområdet.
 • Grilling er kun tillatt på angitte plasser. Vurder brannfaren og ditt brannslukningsutstyr.
 • Hver stikkontakt er 16 ampere, hvilket betyr strøm for lading. Ved åpenbart misbruk forbeholder vi oss retten til å fakturere reparasjonskostnadene. Strømuttakene er individuelle.
 • Hunder skal holdes i bånd i hele havneområdet.
 • Miljøavfall og søppel skal plasseres i riktig beholdere. Annet avfall må ikke kastes i havneområdet.
 • Betaling av havneleie må gjøres på havnekontoret, i havnen eller på marstrandsgasthamn.se. Gjelder også for de som bare er på dagstur.
 • Drikkevannet må ikke brukes til båtvask.
 • Kungälvs Kommun er ikke ansvarlig for skader eller tap forårsaket av tredjepart.

Bruk av personopplysninger Ved å bruke dette nettstedet, godtar du også Hamnsystem Sverige ABs Datapolicy

BRUDD PÅ EN AVTALE

Dette er en avtale mellom kunden og Marstrands Gästhamn, Kungälvs Kommun. Avtalen opphører med umiddelbar virkning dersom:
 • Vilkårene i dette dokumentet ikke er oppfylt.
 • Kunden / gjestene i selskapet opptrer uaktsomt i havneområdet.
 • Kunden / gjestene i selskapet begår skade i havneområdet.

Hvis kontraktbrudd oppstår, må kunden / gjestene i selskapet straks flytte fra havneområdet. Ved ødeleggelse eller uaktsom oppførsel kan kunden kreves kostnadene.

Force majeure

Ved krig, naturkatastrofer, streik og andre hendelser som anses som force majeure, kan Kungälvs Kommun si opp avtalen og kunden skal bli varslet snarest. I slike tilfeller er Kungälv Kommune forpliktet til å tilbakebetale beløpet, med unntak av tjenester som allerede er brukt av kunden.

BRUKERVILKÅR FOR www.marstrandsgasthamn.se

Denne nettsiden (med tilhørende dokumenter) viser vilkårene for bruk av nettstedet. Les vilkårene nøye før bruk, bestilling og betaling. Ved å bruke nettstedet, angir du at du godtar disse vilkårene. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, må du ikke bruke nettstedet.

Tilgang til vår hjemmeside

Vi forbeholder oss retten til å tilbakekalle eller endre tjenestene vi tilbyr på vår side uten forvarsel. Vi kan ikke holdes ansvarlig dersom nettsiden er utilgjengelig. Kunden er ansvarlig for at alle personer, fra sitt selskap, som besøker nettstedet er oppmerksomme på de gitte vilkårene.

Vår side endres regelmessig

Vi forsøker å oppdatere nettstedet vårt regelmessig og kan også endre innholdet. Ved behov, kan tilgangen til nettstedet begrenses, eller lukkes på ubestemt tid. Informasjonen på nettstedet vårt kan være utdatert, og Marstrand havn er ikke forpliktet til å holde informasjonen oppdatert til enhver tid.