Tillgänglighetsredogörelse för https://www.marstrandsgasthamn.se/no/

Marstrands Hamn org.nr: 212000-1371 är ägare av domänen https://www.marstrandsgasthamn.se/no/ och beställare av systemet samt driften av siten. Vi strävar efter att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur https://www.marstrandsgasthamn.se/no/ uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Brister

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det innehåll och de funktioner som beskrivs nedan uppfyller inte för närvarande alla kriterier i WCAG. Vår målsättning är att kända brister ska vara åtgärdade Q4 2023.

Externa filer

Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.

Språk

För att underlätta för de som får webbplatsen uppläst, så ska det i kod anges vilket språk som innehållet är skrivit på. På webbplatsen är det inte tillräckligt tydligt om man valt svenska som är standard eller någon av de andra ländernas version.

Kontakt

Om du som besökare inte kan tillgodogöra dig viktig information på denna webbplats kan du kontakta Marstrands Hamn:

Telefon: +46(0)703469901
E-post: hamnkontoret@kungalv.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kontakta DIGG

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontaktar du oss så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta systemansvariga